För närvarande erbjuder vi inga musikterapisessioner då vi själva inte har en lokal. Däremot går det att anordna föreläsningar eller andra event som har att göra med musikterapi.

Vad är musikterapi?

Musikterapi är en växande evidensbaserad terapiform som använder musiken för att nå ickemusikaliska mål. Den bygger på integrationen mellan musikterapeut och klient och dess musikaliska kommunikation. Musikterapin använder sång, instrumentspelande, textanalyser och diskussion.

Man behöver inte ha någon bakgrund inom musiken för att kunna gå på musikterapi. Den är till för alla åldrar och oavsett funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, rehabiliterings funktion eller om du använder musikterapin som friskvård.

Vid första besöket som är en rådgivningstid pratar du med din musikterapeut och varför du söker dig hit, därefter diskuterar ni en skräddarsydd behandlingsplan tillsammans efter dina behov.

Musikterapin används i privata verksamheter, sjukhus, skolor, äldreboenden, inom psykiatrin, fängelser etc. Musikterapiutbildning finns idag i Sverige på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm som magisterutbildning.

Om din musikterapeut Lukas


Lukas har genomgått en heltids- fyraårig musikterapiutbildning i Hattiesburg, MS, USA och har också läst beteendevetenskaplig grundkurs på Linköpings universitet. Innan dess gick Lukas på Linköpings musikklasser. Lukas har erfarenhet att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med grav till lindrig intellektuell funktionsnedsättning, autism, kommunikationssvårigheter, psykiska problem och psykoser, beteende och utagerande. Innan Lukas flyttade tillbaka till Sverige arbetade Lukas som musikterapeut på äldreboende, The  Jewish Home for the Elderly i Fairlfield, CT.

American Board Certified, MT-BC innebär…

MT-BC är en Amerikansk yrkeslegitimation som är skapad av The Certification Board for Music Therapists (CBMT). Efter att ha genomgått en musikterapiutbildning på en godkänd skola av American Music Therapy Association (AMTA) och praktiserat totalt 1200 timmar  är studenten giltig för att göra sitt legitimationsprov.Efter ha klarat sitt prov kan nu studenten kalla sig musikterapeut. För att behålla sin legitimation måste musikterapeuten fortsätta att utbilda sig och vara medveten om utvecklingen inom musikterapi området. Musikterapeuten måste ha minst 100 poäng/CMTEs (Continuing Music Therapy Education) inom fem år för att kunna behålla sin legitimation. Om musikterapeuten inte  har dessa, kan musikterapeuten göra om examensprovet om hon eller han så önskar. Lukas fick sin legitimation Januari, 2014 och sitter med i styrelsen (kassör) för i Sveriges Akademiska Musikterapeuter (SAM) och medlem i  Förbundet för Musikterapi i Sverige.

Musikterapilänkar  (Öppnas i nytt fönster)

Sveriges Akademiska Musikterapeuter

Förbundet för Musikterapi i Sverige 

American Music Therapy Association

The Certification Board for Music Therapists

World Federation of Music Therapy 

en_USEnglish