Här kan du läsa om våra workshops.

Workshop Musikterapi

- Tillsammans med en föreläsning om musikterapi just för er målgrupp kan vi erbjuda en workshop där vi går igenom hur ni kan använda musiken som ett verktyg just i er verksamhet.

- Har du ett företag där ni arbetar med personer som har olika behov och ni behöver hjälp med hur ni ska kunna nå ut till era brukare/boende/arbetare etc. Vi erbjuder en musikterapiworkshop där vi tillsammans arbetar fram strategier som ni senare kan använda.

- Erbjuder workshops där vi gör "mock-sessioner" där ni får känna på hands on hur det är att ha en musikterapisession i syfte med att eventuellt anställa en musikterapeut på ert företag. 

Workshop Vocal Coaching

Tillsammans med Jamie Marie Hatcher kommer ni att arbeta antingen enskilt eller i grupp. Här arbetar ni med sångteknik för specifika genrer eller sånger.

en_USEnglish